Kort historik kring Grafikgruppen

Redan 1986 fick en grupp grafiskt intresserade konstnärer möjlighet att hyra ett hus på Ryska gränd i Visby, och Grafikgruppen bildades. 20 år senare fick Grafikgruppen köpa huset.

Intiativtagare 1986 var Anders C. Wallén och Björn Hammarström. Med stort engagemang och outtröttlig energi skapade de en verkstad som fortfarande fungerar utomordentligt som hemvist för öns grafiker. De konstnärer som blev medlemmar i Grafikgruppen skaffade sedan allt eftersom pressar, tryckbord och annan utrustning i syfte att erbjudna konstnärerna allt fler trycktekniker.
Det har skett delvis med hjälp av Brucebostiftelsen på Gotland, med hjälp av konstnärsnämnden, Statens Kulturråd, länsstyrelsen på Gotland och Gotlands kommun. Medlemmarna har själva byggt och utvecklat olika delar av verkstaden.

Grafikgruppen var 1996 arrangörer av grafikprojektet Nordgrafika, omfattande11 länder. År 2000 genomfördes ett marknads projekt som omfattar 11 länder runt Östersjön Ars Nord Baltica 2000.

Grafikgruppen Visby har utbytesutställningar med andra KKV Verkstäder. 2016 i okt/ nov. gästade Grafikgruppen Visby Linköping med en stor utställning. Våren april / maj 2017 gästade KKV Linköping Krogen Amerika Gotland. Gemensamt med Grafikgruppen ställde de ut på Gotlands Konstmuseum under Temat Angeläget, nutid samhällstillvänt, aktuellt.:

Grafikgruppen Visby har kontinuerligt utbyte med andra KKV verkstäder i Sverige både var det gäller utställningar och "gästtryckare"

Grafikgruppen Visby har ett gott samarbete med Gotlands Konstmuseum vilket har resulterat i många utställningar .

Vi har även ett gott samarbete med Almedalsbiblioteket där våra medlemmar ställer ut månadsvis under rubriken Månadens Grafiker på Almedalsbiblioteket

2011 firade Grafikgruppen Visby 25 - årsjubileum. I samband med detta gjordes en Jubileumsskrift med alla tidigare och nuvarande medlemmar i text och bild. Finns till försäljning kostnad 250 :- . Finns även på KB och Almedalsbiblioteket

Grafikgruppen Visby är en kollektiv verkstad för yrkesverksamma konstnärer dvs en KKV verkstad. Grafikgruppen Visby är medlem i KKV - Riks

Grafikgruppen Visby ek för. stöds av följande: Stiftelsen för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur , Länsstyrelsen Gotland, Vilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond, Statens kulturråd, Region Gotland.