Skolprojektet - Pilotprojekt Åk 4A och 4B - Solberga Visby
Under hösten 2008 har Grafikgruppen tillsammans med Solbergsskolan utfört ett grafikprojekt.

Ett av syftena har varit att introducera skolbarn årskurs 4 i framställning av grafik.

Eleverna har, halvklassvis, under ett antal tillfällen under hösten 2008 fått komma till Grafikgruppens verkstad på Ryska Gränd 18, för att göra grafik, Collographi.

Från första moment till sista har varje elev varit tre gånger i verkstan. De har fått insikt i alla de moment som ingår i processen att ta fram ett grafiskt verk.

Efter utvärderingen visar det sig att våra målsättningar infriats över förväntan. Utvärderingen gjordes tillsammans med inblandade lärare på Solberga skolan och intitiativtagare och projektledare på Grafikgruppen Eva Höök.

Pilotprojektet "Grafikprojektet har även fortsatt 2009 och 2010 med ÅK 4 Atheneskolan ( Friskola i Visby)

Resultatet har varit mycket positivt från lärare, elever och föräldrar och en önskan finns att Grafikkprojektet bör erbjudas till fler ÅK 4 på Gotland.

Detta Pilotprojekt "Grafikprojektet" har varit helt idéellt och ingen kostnad har belastat skolorna.
För att kunna erbjuda ÅK4 "Grafikprojektet" behövs medel.

Håll nu tillgoda med lite bilder från barnens utställning i Grafkigruppens galleri.Bilder från processen
Här kommer några bilder från elevernas arbete.Solbergaelever från VisbyEn förväntansfull grupp elever på väg från Solbergaskolan till Grafikgruppens verkstadEn av det fyra grupperna av elever som ingått i projektetFler av de i projektet medverkande elevernaFörst gäller det att skissa och sedan tillskärning av collographiplåtenPappskivorna (originalen) lackning med shellac för att tåla tryckningen
Förberedelse inför tryckning, tillklippning av under -överpapper samt uträkning och iordningställande av det fina tryckpappret Hahnemule 230 grFärgpåläggning och bearbetning inför tryckningUtvalsning och avtorkning av överflödig färgVäntan vid tryckpressarnaDet färdiga trycket