Eva Höök


Lite om Eva
Utbildning:
Gotlands Konstskola, ett antal grafikkurser bl.a Wiiks Folkhögskola, Härke Konstcenter
Fil mag i konstvetenskap.

Utställningar:
Ett flertal samlingsutställningar på Gotland och Uppland.Sofia Bulgarien
Separatutställningar : Uppsala, och Harg i Uppland, New York
medlem i Grafikgruppen Visby sedan 2007

Jag inspireras av mänskliga kontakter, ljuset, och livet i dess vidaste bemärkelse
Stimuleras av att arbeta i en KKV verkstad, då kontakter nationellt och internationellt vidgar gränserna,
möjligheter att utvecklas genom olika grafiska metoder, samt att samarbeta med konstnärer och inte minst prova nya projekt i en gemensam verkstad.