Bli medlem eller stödmedlem

Kriterier för inval av ny medlem
Tryck på denna länk för kriterierna.

Bli medlem
Medlemmar tas in två gånger om året. Den 15 februari samt 15 september. Ett personligt brev samt max 10 alster helst i olika tekniker skickas eller lämnas till Grafikgruppens Jurygrupp som består av tre medlemmar ur grafikgruppen.

Om du vill hyra in dig i vår verkstad är kravet att du ska kunna styrka att du kan hantera en grafikverkstad och dess maskiner. Kostnad är 200kr/dag. Då ingår all rengörningsutrustning samt slitage/tillgång till alla maskiner samt lokaler.
Papper och färg måste varje person medföraStödmedlem
Bli stödmedlem för att stödja vår förening. Det kostar bara 650 kr om året.
Som tack får ni vid 1:a advent komma till verkstaden och välja ett grafiskt blad bland ett urval av stor konstnärlig kvalité.

Enklast blir ni stödmedlem genom att sätta in 650 kronor på vårt plusgiro (plusgiro 166 74 62-4).
Glöm inte att ange ditt namn, adress och telefonnr. och även din e-postadress, samt år som stödmedlemskapet gäller
Har du frågor kontakta vår oss på info@grafikgruppen.se.